Autonome motivatie.

Bij autonome motivatie nemen gevoelens van vrijheid en welwillendheid de bovenhand. Mensen hebben het gevoel eigen keuzes te kunnen maken.