Betrouwbaarheid versus Validiteit.

Betrouwbaarheid: resultaten zijn consistent, nauwkeurig en reproduceerbaar
Validiteit: meet je wat je wilt meten?