Cognitieve vormgevers.

Met cognitieve vormgevers kun je het denkproces van leerlingen zichtbaar maken.

Vier kenmerken:

  1. Zichtbaar maken van denken voor leraar en leerling
  2. Structureren van het denkproces
  3. Bewust maken van denkproces
  4. Onthouden gemakkelijker maken

Voorbeelden van cognitieve vormgevers zijn de spin, de woordkaart, de volgordekaart, dikke- en dunne vragen en het Venn-diagram.

  • De spin: benoemen van de kenmerken (poten van de spin) van een concept (het lijf van de spin).
  • De woordkaart (mindmap): opschrijven- en verbinden van gedachten rondom een onderwerp.
  • De volgordekaart (tijdlijn/flowchart): chronologische volgorde van gebeurtenissen.
  • Dikke en dunne vragen: gerichte (dikke) vragen die een weloverwogen antwoord eisen en open (dunne) vragen die meer de feitenkennis testen.

--

Area: 🧑 Teach