Competentie.

Een competentie (of competentiegericht leren) is het binnen een activiteit zichtbaar kunnen maken van samenhangende kennis: "je kunt wat en je weet waarom". Als je competentiegericht leert, kun je nieuw geleerde kennis en vaardigheden direct koppelen aan de praktijk.

--

Area: 🧑 Teach