Doeltreffende didactiek.

2 Aan de slag met het lesmodel directe instructie

Het lesmodel van directe instructie heeft zes Lesfasen.