Drierondjesmodel.

Het drierondjesmodel is een manier voor leraren om tijdens een les begeleiding aan leerlingen te bieden.

Het gaat om de volgende drie rondes:

  1. Kunnen leerlingen zelfstandig aan het leren?
    Leerlingen zijn zelfstandig aan het werk; de leraar helpt alleen de leerlingen die de instructie niet hebben begrepen.
  2. Helpen
    Help leerlingen door vragen te stellen, waardoor ze zelf met het antwoord komen.
  3. Wat is er gedaan/geleerd?
    Loop rond en controleer of de opdracht goed is verwerkt. Zet eventueel leerlingen bij elkaar die de stof nog niet helemaal snappen en geef extra uitleg.

Van tevoren zou je nog een "ronde 0" kunnen onderscheiden, waarbij de docent vanaf een overzichtspunt van het lokaal alle leerlingen observeert en ze door middel van (non-)verbale aanwijzingen aan het werk zet.


Area: 🧑 Teach