Effectief leren.

In het algemeen is leren het proces, de ervaring of de belevenis waardoor kennis, vaardigheden of normen en waarden worden verworven en ontwikkeld.

Er zijn verschillende vormen van leren:

  • formeel leren: doelbewust, onder begeleiding van een leraar
  • zelfgestuurd leren: de leerling bepaalt zijn eigen leerproces en leerdoelen
  • ervaringsleren (informeel leren): leren is bijzaak van de hoofdactiviteit, het gaat onbewust

Leren kan op verschillende manieren worden benaderd, via verschillende hoofdstromingen:

  • behaviorisme: aanleren van waarneembaar gedrag door een prikkel van buiten. De pedagogische aanpak werkt met belonen en straffen (conditionering).
  • cognitivisme: leren met het geheugen als uitgangspunt. Zie Leren en het brein.
  • constructivisme: nieuwe informatie wordt niet rechtstreeks opgenomen, maar altijd gecombineerd met al bestaande (voor)kennis. Informatie wordt actief eigen gemaakt, door het direct ergens voor in te zetten.

Effectief leren zijn de leer- en onderwijsstrategieën die het proces van leren zo effectief mogelijk maken.

--

Area: 🧑 Teach