Formatief toetsen.

Afnemen van toetsen tijdens- of aan het eind van de les, om het (kennis)niveau van leerlingen zichtbaar te maken. Belangrijk is dat dit niet voor een beoordeling of cijfer is.

--

Area: 🧑 Teach