GIP-model.

GIP staat voor Groeps- en Individueel Pedagogisch en didactisch handelen. Dit model kan worden gebruikt om leerlingen te leren om zelfstandig te werken. Of anders gezegd: het helpt leerlingen te lern.

Het model bestaat uit vier fasen:

 1. Aandacht reguleren
  Leerlingen moeten leren zelfstandig te werken en weten waarover ze vragen kunnen stellen. De leraar loopt hierbij rondjes door het lokaal. De opdrachten moeten voor alle leerlingen goed te doen zijn.
 2. Taakafspraken
  De leraar is alleen beschikbaar als hij rondjes door de klas loopt. Als de leraar voorin de klas zit, is hij niet beschikbaar en moeten leerlingen zelfstandig werken zonder vragen te kunnen stellen.
 3. Extra (deel- of) groepsinstructie
  Terwijl de klas zelfstandig werkt, kan de leraar met een groepje leerlingen aan de gang met extra instructie. Voor andere leerlingen gelden dezelfde regels als in fase 1 en 2.
 4. Langdurig zelfwerken
  Uitbreiding van zelfstandig werken aan de ene kant en groepsinstructie aan een kleien groep leerlingen aan de andere kant. De opdrachten kunnen nu ook wat moeilijker worden, omdat de leerlingen in alle gevallen weten wat ze moeten doen als ze vastlopen.

--

Area: 🧑 Teach