Handboek leren leren.

1 Leren is...

1.4 Het lerende brein

Lesgeven in de voorkeursleerstijl van een leerling werkt niet prestatiebevorderend

Leren en het brein

Yerkes-Dodson wet

Chunking: een grote brok informatie opdelen in kleinere brokjes, welke je afzonderlijk onthoud. Bijvoorbeeld een getallenreeks opdelen in honderdtallen en een betekenis geven aan elk honderdtal (bijvoorbeeld omdat het je huisnummer is).

Herhaling is de moeder van de studie

Methode van Loci

Van DAT naar CAT: omzetten van dagelijks algemeen taalgebruik (DAT) naar cognitief academisch taalgebruik (CAT).

4 Metacognitie

4.2 Denkvaardigheden en denkprocesvaardigheden

Taxonomie van Bloom en Orde van leren.