Handboek voor leraren.

11 Een goede leraar worden

11.4 Reflectie als leermiddel

Met betekenisgerichte reflectie ga je precies na wat er aan de hand was. Hoe kwam het bijvoorbeeld dat een situatie lastig werd? Je kunt de volgende stappen doorlopen:

  1. Handelen (wat heb je gedaan?)
  2. Terugblikken (wat is er gebeurd?)
  3. Bewustwording (wat was er belangrijk?)
  4. Alternatieven ontwikkelen (wat neem ik mee voor de volgende keer?)
  5. Uitproberen in nieuwe situatie (hoe pakt wat ik meeneem uit? Dit is eigenlijk weer stap 1)

Bij het reflecteren pel je volgens het ui-model steeds lagen af totdat je bij je kernkwaliteiten komt. Het is waardevol om die kwaliteiten mee te nemen in je reflecties, zodat je steeds meer je eigen kracht kunt ontwikkelen en steeds meer jezelf kunt zijn.


Haalbare stappen

Maak de stappen naar je einddoel zo klein en concreet mogelijk. Zelfs zo klein dat je kunt zeggen: hier hoef ik bijna geen moeite voor te doen. Dit zijn je Eerste Ridicuul Kleine Stappen (ERKS-jes).


Area: 🧑 Teach