Herhaling is de moeder van de studie.

Vaker herhalen leidt tot beter onthouden. Je hebt minder studiemomenten nodig als deze verder uit elkaar liggen. Gespreid leren is dus effectiever dan veel informatie in korte tijd tot je nemen. Door de spreiding worden concepten beter in je geheugen geprent. Het geheugenspoort wordt versterkt.