Interpersoonlijke Circel Docent.

De Interpersoonlijke Circel Docent is een model om het gedrag van docenten ten opzichte van leerlingen te beschrijven. Het model kent twee assen:

  • Mate van nabijheid (horizontale as)
  • Mate van invloed (verticale as)

Met deze twee assen kun je een cirkel met vier kwadranten tekenen, met twee soorten gedrag per kwadrant (zoals bij de Roos van Leary).

Leerlingen hebben een voorkeur voor een leraar met zowel een hoge mate van nabijheid als een hoge mate van invloed (kwadrant rechtsboven).

Interpersoonlijke Cirkel Docent