Leervormen.

De drie vormen van leren zijn

  • Leren gericht op beheersing (onthouden en begrijpen)
  • Leren gericht op beklijving (integreren)
  • Leren gericht op wendbaar gebruik (creatief toepassen)

Leervormen zijn te koppelen aan Leeractiviteiten.