Methode van Loci.

"Locus" is Latijns voor "plaats", het meervoud is "loci". De methode van Loci koppelt informatie aan een fysieke plek, waardoor men de informatie beter kan onthouden (zie de legende van Simonides).

Dit is een toepassing van de mnemotechniek: een inventieve manier om beter te kunnen onthouden.

Dit concept wordt beschreven in het boek Het Geheugenpaleis van Joshua Foer.