Model Didactische Analyse.

Het Model Didactische Analyse (MDA) heeft vier kenmerken:

  • Doelen
    Wat moeten de leerlingen aan het eind van de les weten/kunnen? Doelen moeten SMART zijn (specifiek/toetsbaar).
  • Beginsituatie
    Wat willen de leerlingen? Wat kunnen ze al (voorkennis) en wat moet je hiervan activeren? Is er een veilige leeromgeving?
  • Onderwijsleersituatie
  • Evaluatie
    Check of je doelen en/of beginsituatie moeten worden bijgesteld.

--

Area: 🧑 Teach