Motivatie.

Link: https://video.uva.nl/media/PAD+B+Hoorcollegeclip+Motivatie/0_m8csgqxl

Extrinsieke motivatie vs Intrinsieke motivatie

Zelfdeterminatietheorie

Als leraren veel van leerlingen verwachten, laten ze vier soorten gedrag zien:

  1. Sfeer: de leraar is aardiger en creëert een positievere sfeer voor deze leerlingen.
  2. Input: de leraar geeft meer input (meer lesmateriaal) voor deze leerlingen.
  3. Kans om te antwoorden: de leraar geeft deze leerlingen meer (en langer) de kans om te antwoorden.
  4. Feedback: de leraar geeft betere, opbouwende feedback aan deze leerlingen.