Pedagogische tact.

(Pedagogische) tact (PT) is het geheel van kwaliteiten, bekwaamheden en competenties. Tact bestaat uit vier onderdelen:

  1. In staat zijn om oorzaak-gevolgrelaties te zien op basis van indirecte zaken en innerlijk leven (gebaren, houding, uitdrukking).
  2. Interpretatie van dat innerlijk leven.
  3. Een gevoel voor wat normaal is, zodat je in situaties weet hoe "ver" je kunt gaan.
  4. Aanvoelen wat je in situaties het beste kunt doen (morele intuïtie).

In het kort: pedagogische tact is "het goede doen, op het juiste moment (ook in de ogen van de leerling)".


Area: 🧑 Teach