Roos van Leary.

De Roos van Leary brengt de relatie tussen mensen in kaart.

De Roos van Leary zegt dat gedrag te beĆÆnvloeden is, omdat het in zekere mate te voorspellen is.

De roos is gebouwd op een assenstelsel.

  • Boven-Onder Op de verticale as staat de mate van dominantie (weinig dominantie onder, veel dominantie boven). Ook wel de dimensie rond macht en invloed.
  • Tegenover-Naast Op de horizontale as staat de mate van relatie (tegen relatie links, voor relatie rechts). Ook wel de dimensie rond intimiteit en affectie.

De combinatie van beide assen levert punten met bepaald gedrag op:

  • Boven-Naast: leidend gedrag
  • Naast-Boven: helpend gedrag
  • Naast-Onder: meewerkend gedrag
  • Onder-Naast: afhankelijk gedrag
  • Onder-Tegen: teruggetrokken gedrag
  • Tegen-Onder: opstandig gedrag
  • Tegen-Boven: agressief gedrag
  • Boven-Tegen: competitief gedrag

Roos van Leary

Afgeleid van de Roos van Leary is de Interpersoonlijke Circel Docent.


Area: šŸ§‘ Teach