Taal om te leren.

Taal om te leren: didactiek en opbrengsten van tweetalig onderwijs

CLIL: Content and Langauge Integrated Learning, de didactiek waarop tweetalig onderwijs gebaseerd is.

“Content and Language Integrated Learning is a dual-focused educational approach in which an additional language is used for the learning and teaching of both content and language. That is, in the teaching and learning process, there is a focus not only on content, and not only on language. Each is interwoven, even if the emphasis is greater on one or the other at a given time”

Hoe ziet het tto er in Nederland uit?
Op tto-scholen ongeveer 30-50% van de lessen in het Engels in de onderbouw, nog meer in de bovenbouw.

Op sommige basisscholen wordt in groep 5 met Engels begonnen, in plaats van in groep 7.

Welke varianten treffen we buiten Nederland aan?

  • Canada: Frans als aanvulling op Engels (en soms andersom).
  • Europa: Engels als doeltaal, tot 50% van het onderwijsprogramma.

Wat weten we over de effecten van CLIL?

  • Communicatie: snellere ontwikkeling Engelse woordenschat, minder fouten en meer complexe zinnen bij schrijfopdrachten, sterke ontwikkeling in lezen en luisteren.
  • Content: geen slechtere prestaties op eindexamen dan niet-tto leerlingen, geen info over of de kennisopbouw anders verloopt bij tto.
  • Cognitie: de extra moeite die het kost om iets te verwoorden in een vreemde taal draagt bij aan het begrip.
  • Cultuur: beter begrip van overeenkomsten en verschillen tussen leerlingen en hun culturen, beter begrip van je eigen cultuur.

*Wat weten we over de relatie tussen taalontwikkeling en vakontwikkeling buiten het tto? *