Taxonomie van Bloom.

Bloom onderscheidt zes categorieën cognitieve processen:

  1. onthouden
  2. begrijpen
  3. toepassen
  4. analyseren
  5. evalueren
  6. creëren

De eerste drie categorieën vallen onder "lagere orde denken". De laatste drie categorieën vallen onder "hogere orde denken" (zie Orde van leren).

Taxonomie van Bloom

Verder zijn er vier soorten kennis:

  1. feitenkennis
  2. conceptuele kennis
  3. procedurele kennis
  4. metacognitieve kennis

Er is een indeling in 24 stappen van denkvaardigheden, gerelateerd aan Orde van leren.


Area: 🧑 Teach