Taxonomie van Bloom.

Bloom onderscheidt zes categorieën cognitieve processen:

  1. onthouden
  2. begrijpen
  3. toepassen
  4. analyseren
  5. evalueren
  6. creëren

De eerste drie categorieën vallen onder "lagere orde denken". De laatste drie categorieën vallen onder "hogere orde denken" (zie Orde van leren).

Taxonomie van Bloom

Bij het opstellen van lesdoelen maak je vaak gebruik van werkwoorden. Bij elk proces in de taxonomie horen bepaalde werkwoorden. Bekijk werkwoorden bij beheersingsniveau's van Bloom

Verder zijn er vier soorten kennis (de kennisdimensie):

  1. feitenkennis (basiskennis, kennis van begrippen, details van gebeurtenissen)
  2. conceptuele kennis (elementen als onderdeel van een groter geheel, relaties tussen elementen)
  3. procedurele kennis (kennis over hoe je iets doet, zoals methoden van onderzoek)
  4. metacognitieve kennis (bewustzijn van eigen kennis, leren leren)

Er is een indeling in 24 stappen van denkvaardigheden, gerelateerd aan Orde van leren.


Area: 🧑 Teach