Theorie en praktijk van leren en de leraar.

Onderzoek naar docent-leerling communicatie

Het beste sociale klimaat ontstaat als de leraar een hoge mate van nabijheid en -invloed heeft. De mate van emotionele nabijheid bepaalt het succes voor affectieve onderwijsopbrengst (plezier in vakken en lessen) (4 2 Leerfuncties en leeractiviteiten).

Docent-leerling interacties en het sociaal klimaat in de klas

Interpersoonlijke Circel Docent

Vragenlijst Interpersoonlijk Leraarsgedrag