Veilige leeromgeving.

Een veilige leeromgeving is de basisvoorwaarde om Effectief leren mogelijk te maken. Een leraar moet ervan uit gaan dat een leerling iets kan en de leerling daarom positief benaderen.


Area: 🧑 Teach