Vragenlijst Interpersoonlijk Leraarsgedrag.

De Vragenlijst Interpersoonlijk Leraarsgedrag (VIL, ook wel Vragenlijst voor Interactioneel Leraarsgedrag) is opgesteld om het gedrag van leraren (ten opzichte van leerlingen) in kaart te brengen. Die gebeurt net als bij de Interpersoonlijke Circel Docent met twee assen, die samen een cirkel met vier kwadranten vormen, met twee soorten gedrag per kwadrant.

Voorbeeld van vragenlijst