Zone van naaste ontwikkeling.

Twee kinderen met hetzelfde huidige ontwikkelingsniveau kunnen toch verschillend presteren. Dit heeft te maken met de omgeving waarin ze leven. Het kind dat door zijn omgeving wordt geassisteerd en gestimuleerd kan uiteindelijk beter presteren dan het kind dat op zichzelf is aangewezen.

Dit principe wordt de "zone van naaste ontwikkeling" genoemd en is geĂŻntroduceerd door Vygotsky.


Area: 🧑 Teach